Nasze logo -  FAXIKO

 

 

FAXIKO jest zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP   znakiem towarowym należącym do FAXIKO Sp. z o.o. - ul. Kopernika 31, 10-513 Olsztyn

 Używanie nazwy FAXIKO oraz posługiwanie się znakiem towarowym FAXIKO, bez zgody właściciela praw  jest zabronione  na mocy prawa o znakach towarowych.