0

URZĄDZENIA DRUKUJĄCE SHARP

URZĄDZENIA KOLOROWE

Wydajne urządzenia wielofunkcyjne drukujące w kolorze, do użytku osobistego lub zespołowego w małych biurach i grupach roboczych

OFERTA

URZĄDZENIA MONO

Wydajne czarno-białe urządzenia wielofunkcyjne przeznoczone do użytku osobistego i zespołowego 

OFERTA

URZĄDZENIA PRODUKCYJNE

Urządzenia wysokonakładowe do produkcji  dokumentów lub korporacyjnego działu reprograficznego

OFERTA

Mamy

32

lata doświadczenia na rynku 

Działalność rozpoczęliśmy w

1989

roku