Odzyskiwanie danych


FAXIKO jest partnerem firmy MEGA, dostarczającej profesjonalne usługi odzyskiwania danych z dysków twardych. 

Konsekwentnie unowocześniany park specjalistycznych urządzeń w firmowym laboratorium, obsługiwany przez doświadczoną kadrę techników, systematyczne szkolenia oraz udział w programach partnerskich producentów dysków, pozwalają na stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a co za tym idzie utrzymywanie wysokiego poziomu satysfakcji i zadowolenia Klienta.

Dyski twarde, jako obecnie najpojemniejsze i najbezpieczniejsze nośniki danych, mimo rosnącego znaczenia pamięci flash, wciąż znajdują powszechne zastosowanie w komputerach osobistych, laptopach, czy maszynach.


Przyczynami utraty danych są nie tylko działania użytkowników, ale i usterki techniczne, które często są wynikiem wad fabrycznych. Powyższe wynika z faktu, że technologia dysków choć na przestrzeni ostatnich kilku lat nieznacznie się zmieniła, to jednak nawet niewielkie modyfikacje często powodują nieplanowane usterki całych serii dysków, co prowadzi w konsekwencji do utraty danych przez użytkowników końcowych.


Odzyskujemy dane ze wszystkich typów dysków twardych,

kart pamięci, pamięci USB, macierzy RAID, kamer cyfrowych


Realizacja zlecenia polega kolejno na:

  1. Przyjęciu zgłoszenia.
  2. Przekazaniu przez punkt przyjęć nośnika bezpośrednio przypisanemu technikowi.
  3. Wykonaniu analizy technicznej (wskazanie rodzaju uszkodzenia oraz ewentualnego kosztu usługi).
  4. Właściwym procesie odzyskiwania danych.
  5. Rozliczeniu płatności i wydaniu nośnika z odzyskanymi danymi.


FAXIKO SP. Z O.O.

ul. Kopernika 31, 10-513 Olsztyn

tel.(89) 527-34-88, (89) 527-98-64, (89) 527-97-97

e-mail: kontakt@faxiko.pl